تب‌های اولیه

کانال تلگرامی
51% (219 رای)
سایتهای خبری
17% (75 رای)
روزنامه
4% (17 رای)
تلوزیون
13% (58 رای)
رادیو
3% (15 رای)
ماهواره
11% (49 رای)
تمام آرا: 433