تب‌های اولیه

کانال تلگرامی
50% (194 رای)
سایتهای خبری
17% (65 رای)
روزنامه
4% (16 رای)
تلوزیون
13% (51 رای)
رادیو
4% (15 رای)
ماهواره
12% (46 رای)
تمام آرا: 387